Právní subjektivita

Sbor Křesťanské společenství Plzeň je od 1. 9. 2002 zaregistrován Ministerstvem kultury jako církevní právnická osoba pod číslem: 22-009/2002-12478.

IČ: 73631205, DIČ: CZ73631205

Naším zřizovatelem je Církev Křesťanská společenství (IČ 26522942). Oficiální stránky CKS: www.kaes.cz