Poslání KS Plzeň

Posláním našeho společenství je MILOVAT A INSPIROVAT K LÁSCE – milovat Boha nejvíc, jak to jde a druhé jako sami sebe. Máme být lidmi, kteří se setkali s Boží láskou a touží ji poznávat, prožívat a předávat. Tím inspirovat ty, kdo Boha neznají, k touze poznat Ho a ty, kdo Boha znají, k touze poznat Ho víc.

To se děje naplňováním pěti záměrů:

  • UCTÍVÁNÍ – tím, že milujeme Boha, poznáváme jej, radujeme se z něj a dáváme se mu k dispozici.
  • SPOLEČENSTVÍ – tím, že si navzájem prokazujeme lásku a úctu, máme zájem jeden o druhého a povzbuzujeme se k lásce a dobrým skutkům.
  • UČEDNICTVÍ – tím, že se připodobňujeme Kristu ve svém myšlení, cítění i jednání a pomáháme v tom jeden druhému.
  • SLUŽBA – tím, že dobře spravujeme, co nám Bůh svěřil a jedni druhým sloužíme svými dary.
  • EVANGELIZACE – tím, že zveme lidi ke vztahu s Ním svými slovy i svědectvím svého života.