Naše nedělní bohoslužby

K bohoslužbám se scházíme na dvou místech. Hlavní bohoslužby KS Plzeň se konají od 16:00 v kostele sv. Martina a Prokopa. Také Romské společenstvíjehož činnost zastřešujeme, má bohoslužby v neděli, a to od 14:00 v Lochotínském pavilonu. Naše shromáždění jsou otevřená široké veřejnosti, navštěvují je jak křesťané, tak i další lidé, kteří se chtějí o Bohu něco dozvědět.

Pokud se ke křesťanství nehlásíte a zavítáte k nám na návštěvu, rádi vás uvidíme. Ciťte se mezi námi úplně v pohodě. Nemusíte si stoupat, modlit se, zpívat ani dělat nic, co dělají ostatní. Možná nebudete napoprvé rozumět všemu, co uvidíte nebo uslyšíte, ale to nevadí. Můžete se nás na cokoliv zeptat, žádné otázky nejsou tabu. 

To hlavní, o co na bohoslužbě jde, není setkání s námi. Ani my se sem nechodíme v první řadě setkat spolu navzájem, ale setkat se s Bohem. Ne, že by to nešlo jinde a jinak, ale církev je dobré místo k setkání. Ježíš řekl, že kde se sejdou dva nebo tři v jeho jménu, tam bude uprostřed nich.

Seznámit se s křesťany je rozhodně jeden možný způsob, jak Boha poznat a nějak se mu přiblížit. Ale můžete zkusit ještě jiný – říct to přímo Jemu. Třeba: „Bože, já nevím, jestli existuješ, ale pokud ano, prosím, dej se mi poznat.“ Nakonec, kdo jiný by Vám mohl dát lepší důkaz o Boží existenci, než Bůh sám?

V Bibli je o hledání Boha řečeno: Nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší. Mnoho z nás může potvrdit, že je to pravda.