Naše financování

Sbor KS Plzeň je zcela finančně nezávislý na státu, tedy nedostávali jsme, nedostáváme, ani nechceme dostávat od státu žádné finance. Na chod našeho společenství přispívají věřící a přátelé sboru svými dobrovolnými dary.

Dary a příspěvky je možno zasílat na účet KS Plzeň: 27-9186980297/0100 (Komerční banka)