Náš vztah k jiným církvím

Uvědomujeme si, že Bůh je mnohem větší, než jsme schopni postihnout. O Jeho moudrosti Bible říká, že je mnohotvará. Toto slovo v původním jazyce, ve kterém byla Bible napsána, znamená také: pestrý, mnohotvarý, nápadný pestrostí barev a rozmanitostí forem. Přesto ale Bible mluví o tom, že Bůh chce svou mnohotvarou moudrost dát poznat právě skrze církev. Aby se to mohlo stát, musí i církev být mnohotvará, pestrá a rozmanitá.

Proto sami sebe chápeme pouze jako jednu z barev barevného spektra a naše poznání Boha jako střípek mozaiky, kdy další střípky a další barvy doplňují naši bratři a sestry z jiných sborů a církví. Uvědomujeme si, že k plnému objevení a uskutečnění Božích záměrů potřebujeme ostatní a stojíme o společenství a o spolupráci s nimi.

Z téhož důvodu pro nás není příliš podstatné naše zařazení mezi protestantské církve. V naší zemi jsme pravděpodobně jediným protestantským sborem, který se k pravidelným bohoslužbám schází v katolickém kostele. Jsme přesvědčeni, že pravá Církev, Církev Kristova, je tvořena všemi lidmi, pro které je Ježíš Kristus Spasitelem a Pánem, bez ohledu na to, do jaké církve s malým ‚c‘ chodí.