Kdo jsme?

Jsme otevřeným společenstvím lidí všech generací, kteří s Bohem navázali osobní vztah a chtějí ho společně rozvíjet a napomáhat v navázání tohoto vztahu těm, kdo jej nemají.

Jsme KŘESŤANSKÉ společenství, tedy křesťané. Věříme a poznali jsme, že Bůh stvořil člověka z lásky a pro lásku. Miluje nás neochvějně a má pro život každého člověka záměr a jedinečné místo ve svém příběhu. Všichni bez rozdílu jsme zváni do vztahu lásky a přátelství s Ním, ale také do vztahů lásky a přátelství mezi sebou. Jsme přesvědčeni, že není nic důležitějšího, než toto pozvání osobně přijmout.

Jsme SPOLEČENSTVÍ. V Bibli slovo společenství zahrnuje mimo jiné: ‚komunikovat spolu, jít spolu, nést společně‘. Jako společenství jsme skupinou lidí, kteří nejsou stejní, ale kteří si zvolili stejnou cestu. Chceme spolu komunikovat, chceme spolu jít, abychom společně mohli něco nést – objevit a uskutečnit záměr, který s námi Bůh má jako s jednotlivci i jako s církví.

Společenství vedou starší sboru, v současné době jich je pět. Sbor je finančně nezávislý na státu, na jeho chod přispívají věřící svými dobrovolnými dary.