Kurz ESENCE (4 večery)

Co je kurz ESENCE?

Čtyři večery zaměřené na prozkoumávání 4 esenciálních témat křesťanství. Kurz je určen především pro absolventy Kurzu jedenplusjedna a Kurzu 3D života. Esence zpravidla probíhá dvakrát ročně.

Kdy, kde, za kolik?

Nejbližší kurz je plánovaný od 10. 5. do 31. 5. 2018, vždy ve čtvrtek od 19:00 v učebně plzeňského biskupství, Nám. Republiky 35.
Kurzovné na celý kurz je 290,- Kč/osobu.

POZOR!

Kurz otevřeme pouze v případě, že bude dost přihlášených. Přihlášky nejpozději do 3. 5. 2018!

Co je náplní kurzu?

  • Vyučování: Na tomto kurzu nepůjde o klasickou výuku typu ‚učitel mluví, žáci poslouchají‘, ale spíše o výuku kooperativní – formou skupinové práce. Jednotlivá témata budeme prozkoumávat hlavně ve skupinách kolem stolů: povídat si o nich, diskutovat, skládat dohromady, co kdo víme, sdílet své zážitky. Součástí každého tématu bude též nějaký příběh, o kterém budeme přemýšlet z různých úhlů. Zazní i trochu vyučování ‚zepředu‘, ale to zabere pouze menší část večera. 
  • Práce s Biblí: Na ESENCI je každé téma zkoumáno především z pohledu Bible, je proto dobré nosit si tam svou Bibli sebou. Při skupinové práci si všichni vzájemně pomáhají, takže nejsou znevýhodněni ani začátečníci, kteří se s Biblí teprve seznamují.
  • Vztahy: Pokud spolu prožijeme čtyři večery, je pravděpodobné, že se některé již existující vztahy prohloubí a některé nové vzniknou. V každém případě doufáme, že se díky ESENCI trochu víc poznáme a že nás tento společně strávený čas sblíží.

Témata a termíny

  • Náš největší problém #1: Hříšnost (10. 5. 2018)   
  • Náš největší problém #2: Převrácenost srdce (17. 5. 2018)
  • Náš největší problém #3: Nenaplnitelná touha (24. 5. 2018)
  • Náš největší problém #4: Nepřekročitelná propast (31. 5. 2018) 

Přihlašování

Hlaste se u Karla Řežábka. 
Můžete také využít on-line přihlášení.

POZOR, protože na sebe jednotlivá témata bezprostředně navazují, je možné se na kurz přihlásit pouze jako na celek.