Kurz ESENCE pro dorost

Co je kurz ESENCE?

Kurz zaměřený na prozkoumávání různých esenciálních témat týkajících se jak mezilidských vztahů, tak osobního vztahu s Bohem. Cílem kurzu je vybavit děti vědomostmi a dovednostmi důležitými pro jejich život. Naučit je znát Boží pravdy a biblické pohledy na témata, která se nevejdou do běžné nedělky, ale se kterými se setkávají ve škole a v běžném životě.

Kdy, kde, za kolik?

Esence pro dorost bude probíhat od 5. 2. do 30. 3. 2016. Kurz začíná slučovacím víkendem 5. – 7. 2., na který následně naváže 7 večerů, každou středu 17. 2. – 30. 3. od 18:15 v učebně plzeňského biskupství, Nám. Republiky 35.

Kurzovné (víkend + 7 večerů): 280,- Kč. Pokud by pro někoho z rodičů byla výše kurzovného překážkou, kontaktujte nás.

Témata a termíny

  • O lásce a přátelství – Z čeho se skládá láska? + Osobní vztah s Bohem – Proč na něm záleží? | Karel Řežábek, František Bušek (5. - 7. 2. 2016)  
  • Moje cesta na svět – Narození člověka a co mu předchází | Jana Řezníčková (17. 2. 2016)
  • Zdrženlivost má smysl – Prevence neplánovaných těhotenství | Jitka Kultová (24. 2. 2016)
  • Mýty a pravda o HIV/AIDS: týká se to i mě? – Počet nakažených v ČR stoupá | Jiří Preis (2. 3. 2016) 
  • Odolat pokušení – Alkohol, drogy, ulice (svědectví) | Roman Dvořák (9. 3. 2016)
  • Mít rád/a sám/sama sebe – Příběh přijetí vlastního těla (svědectví) | Daniela Řežábková (16. 3. 2016)
  • Počítačové hry, Facebook, internet, kyberšikana... | František Bušek (23. 3. 2016)
  • My spolu (ne)mluvíme! – Komunikace jako cesta ke sblížení | Karel Řežábek (30. 3. 2016)

Přihlašování

Hlaste se u Karla Řežábka. 
Můžete také využít on-line přihlášení.

POZOR, protože na sebe jednotlivá témata bezprostředně navazují, je možné se na kurz přihlásit pouze jako na celek.